Miễn phí giao hàng với đơn từ 1.190.000 VND

Điều khoản và điều kiện áp dụng

 

Điều khoản và điều kiện áp dụng
- Mua 2 giảm 20% (Tất cả sản phẩm) tại lynaroundvn.com và các cửa hàng Lyn Around
- Áp dụng từ 11.02.2022 đến 14.02.2022
- Ưu đãi không áp dụng với các chương trình giảm giá khác
- Tất cả các sản phẩm giảm giá không đươc phép đổi trả

Terms and conditions
-Buy 2 items, get 20% (All items) lynaroundvn.com and Lyn Around Stores
-The promotion is from 11.02.2022 – 14.02.2022
-Promotions cannot be combined with other discounts
-All sale and promotional-priced items are non-returnable

 

What are you looking for?

Your cart