Miễn phí giao hàng với đơn từ 1.190.000 VND

Điều kiện áp dụng

Điều kiện áp dụng

  • Mua 1 giảm 15%, mua 2 giảm 20% tại lynaroundvn.com và các cửa hàng Lyn Around
  • Áp dụng từ 27.01.2022 đến 06.02.2022
  • Không áp dụng cùng lúc chương trình khuyến mãi khác
  • Các sản phẩm giảm giá không áp dụng đổi trả

Terms and conditions

-Buy 1 get 15% off , Buy 2 get 20% off at lynaroundvn.com and Lyn Around stores
-The promotion is from 27.01.2022 – 06.02.2022
-Promotions cannot be combined with other discounts
-All sale and promotional-priced items are non-returnable

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn