Miễn phí giao hàng với đơn từ 1.190.000 VND

Terms & Conditions MAYDAY2022

 

Điều khoản và điều kiện áp dụng

  • Giảm 20% (Tất cả sản phẩm) tại lynaroundvn.com và các cửa hàng Lyn Around
  • Áp dụng từ 29.04.2022 đến 03.05.2022
  • Ưu đãi không áp dụng với các chương trình giảm giá khác
  • Tất cả các sản phẩm giảm giá không đươc phép đổi trả

Terms and conditions

  • Get 20% (All items) lynaroundvn.com and Lyn Around Stores
  • The promotion is from 29.04.2022 – 03.05.2022
  • Promotions cannot be combined with other discounts
  • All sale and promotional-priced items are non-returnable

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn