Miễn phí giao hàng với đơn từ 1.190.000 VND

Terms of Service

Điều khoản dịch vụ

SEE BELOW FOR THE ENGLISH VERSION/TRANSLATION

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


       1. Giới thiệu

Đây là những điều khoản và điều kiện của chúng tôi áp dụng cho tất cả các giao dịch mua sản phẩm của bạn trên website www.lynaroundvn.com, được điều hành bởi JPS Fashions Việt Nam, bao gồm các công ty con và chi nhánh cung cấp dịch vụ cho bạn (sau đây được gọi là Website) theo các  điều kiện sau đây. Xin vui lòng đọc các điều khoản sau một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện sau đây, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Website này. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng Website này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối JPS Fashions Việt Nam và việc sử dụng dịch vụ của bạn liên quan đến Website này.

       2. Thông tin và miêu tả sản phẩm

Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để cập nhật thông tin trên Website này, JPS Fashions Việt Nam hoặc bất kỳ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dữ liệu hoặc nội dung nào cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, cho dù rõ ràng, ngụ ý theo luật hay còn lại, về trình tự, độ chính xác, tính đầy đủ hoặc độ tin cậy về thông tin, ý kiến, thông tin về giá, thông tin nghiên cứu, dữ liệu và / hoặc nội dung có trên Website (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin nào có thể được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dữ liệu hoặc nội dung nào) và sẽ không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào bởi bất kỳ thông tin nào có trên Website.

JPS Fashions Việt Nam bảo lưu quyền được thay đổi hoặc ngừng vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ diện mạo hoặc tính năng của Website này mà không cần thông báo trước. Không có thông tin sẽ được hiểu chỉ là lời khuyên và thông tin được cung cấp cho mục đích thông tin và không dành cho mục đích giao dịch. Bạn và công ty của bạn sẽ tự chịu rủi ro về việc căn cứ vào thông tin có trên Website này. Nếu bạn tìm thấy một lỗi hoặc thiếu sót tại Website này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.

       3. 
Thương hiệu và bản quyền

Các nhãn hiệu thương mại, tên, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là "nhãn hiệu") được hiển thị trên Website này đều là các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của JPS Fashions Việt Nam. Không có nội dung nào trên Website này được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của JPS Fashions Việt Nam.

       4. Liên kết ngoài

Các liên kết bên ngoài có thể được cung cấp để thuận tiện cho bạn, nhưng chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của lynaroundvn.com và không có tuyên bố nào được đưa ra về nội dung của chúng. Bạn sẽ tự chịu rủi ro về việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ liên kết bên ngoài nào và nội dung được cung cấp bởi nó. Khi truy cập các liên kết ngoài, bạn phải tham khảo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho website bên ngoài đó. Sẽ không có liên kết siêu văn bản nào được tạo từ bất kỳ website nào do bạn kiểm soát hoặc hoặc ngược lại đến website này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của JPS Fashions Việt Nam. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn liên kết đến Website này hoặc muốn yêu cầu một liên kết đến website của bạn.


       5. Diễn đàn công cộng và bài đăng của người dùng

JPS Fashions Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu nào được bạn gửi đến các khu vực công cộng (bao gồm bảng thông báo, trang được lưu trữ, phòng trò chuyện hoặc bất kỳ khu vực công cộng nào khác được tìm thấy trên Website. Mọi tài liệu (dù là do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác gửi) đều không được chứng nhận, soát xét và phê duyệt bởi JPS Fashions Việt Nam. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ tài liệu nào do bạn gửi hoặc đăng ở các khu vực công cộng mà không cần thông báo cho bạn, nếu nhận biết và xác định, theo quyết định riêng và tuyệt đối rằng bạn đang hoặc có khả năng bạn có thể, bao gồm nhưng không giới hạn:

5.1 phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm quyền của người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác;

5.2 xuất bản, đăng, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin phỉ báng, thô tục, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp;

5.3 đăng hoặc tải lên các tệp có chứa vi-rút, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của JPS Fashions Việt Nam và / hoặc hệ thống máy tính của bên thứ ba và / hoặc mạng;

5.4 vi phạm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, luật pháp Việt Nam hoặc luật pháp quốc tế hiện hành hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của JPS Fashions Việt Nam hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

5.5 gửi nội dung chứa tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo nhằm mục đích kinh doanh.

       6. Thành viên

Website của JPS Fashions Việt Nam không dành cho người dùng dưới 18 tuổi, ngoài nhóm đối tượng mục tiêu hoặc bất kỳ thành viên nào trước đây bị JPS Fashions Việt Nam cấm. Người dùng chỉ được phép có một tài khoản hoạt động. Vi phạm những điều kiện này có thể dẫn đến chấm dứt tài khoản.

JPS Fashions Việt Nam tùy dịp sẽ đưa ra các chương trình khuyến mại cho các thành viên. Liên quan đến các chương trình khuyến mãi này, bất kỳ người dùng nào nhận Phần thưởng (giải thưởng, tín dụng, thẻ quà tặng, phiếu giảm giá hoặc lợi ích khác) từ JPS Fashions Việt Nam thông qua việc sử dụng nhiều tài khoản, địa chỉ email, thông tin sai lệch hoặc hành vi gian lận, sẽ bị mất toàn bộ Phần thưởng có được thông qua hoạt động đó và có thể phải chịu trách nhiệm dân sự và / hoặc hình sự theo pháp luật.

Bằng cách sử dụng Website của JPS Fashions Việt Nam, bạn thừa nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để tạo lập hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm thực hiện giao dịch theo luật pháp của Việt Nam hiện hành. Bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực và chính xác về bản thân khi được yêu cầu bởi Website của JPS Fashions Việt Nam. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác hoặc không đầy đủ, JPS Fashions Việt Nam có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối việc sử dụng dịch vụ của nó trong tương lại. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và chấp nhận mọi trách nhiệm đối với các hoạt động xảy ra đối với tài khoản của bạn.

       7. Hủy do lỗi

JPS Fashions Việt Nam có quyền hủy đơn hàng bất cứ lúc nào do lỗi đánh máy hoặc lỗi không lường trước dẫn đến (các) sản phẩm trên Website được liệt kê không chính xác (có giá hoặc mô tả sai, v.v.). Trong trường hợp hủy bỏ xảy ra và thanh toán cho đơn đặt hàng đã được nhận, JPS Fashions Việt Nam sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho sản phẩm được đề cập.

       8. Việc sử dụng cụ thể

Bạn cũng đồng ý không sử dụng Website để gửi hoặc đăng bất kỳ tin nhắn hoặc tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng, lạm dụng, không đứng đắn, đe dọa, có hại, thô tục, phản cảm, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm và vi phạm pháp luật và bạn loại trừ cho JPS Fashions Việt Nam khỏi mọi mất mát, trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí mà JPS Fashions Việt Nam hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể phải gánh chịu do, trực tiếp hoặc gián tiếp, việc bạn sử dụng Website để gửi hoặc đăng bất kỳ tin nhắn hoặc tài liệu nào như vậy.

       9. Bảo đảm

JPS Fashions Việt Nam không bảo đảm, tuyên bố, xác nhận hoặc cam kết (dù rõ ràng, ngụ ý theo pháp luật hay còn lại) đối với Website, thông tin có trên Website, thông tin cá nhân hoặc thông tin công ty của bạn hoặc thông tin được truyền qua hệ thống của chúng tôi.

       10. Từ chối

JPS Fashions Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm và từ chối mọi trách nhiệm đối với những mất mát, trách nhiệm, thiệt hại (dù trực tiếp, gián tiếp hay do hậu quả), thương tích cá nhân hoặc chi phí mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm công ty của bạn) có thể phải chịu. Cùng với kết quả hoặc có thể được quy cho, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với việc bạn truy cập và sử dụng Website, bất kỳ thông tin nào có trên Website, thông tin cá nhân hoặc thông tin công ty của bạn hoặc tài liệu và thông tin được truyền qua hệ thống của chúng tôi. Cụ thể, cả JPS Fashions Việt Nam lẫn bất kỳ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dữ liệu hoặc nội dung nào đều không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác, công ty hoặc tổ chức về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại nào (cho dù trực tiếp hay do hậu quả), thương tích hoặc chi phí nào phát sinh từ bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác, lỗi hoặc thiếu sót của bất kỳ thông tin về giá hoặc sự truyền đạt, hoặc cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên đó hoặc xuất phát từ đó hoặc bởi lý do từ việc không thực hiện hoặc gián đoạn, hoặc chấm dứt.

Các Chương trình Tín dụng và Phần thưởng giới thiệu của lynvn.com và các lợi ích của nó được cung cấp theo quyết định của JPS Fashions Việt Nam. JPS Fashions Việt Nam có quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, các dịch vụ được cung cấp, bao gồm các cấp điểm, toàn bộ hoặc một phần vì bất kỳ lý do nào, theo quyết định riêng của mình, có hoặc không có thông báo trước cho các thành viên của mình. JPS Fashions Việt Nam có thể, trong số những thứ khác, rút, giới hạn hoặc sửa đổi; tăng và giảm tín dụng cần thiết cho bất kỳ Ưu đãi đặc biệt nào liên quan đến Chương trình tín dụng và phần thưởng giới thiệu. Khi trở thành thành viên của lynvn.com, bạn đồng ý rằng các Chương trình Tín dụng và Phần thưởng Giới thiệu của lynvn.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi hoặc ngừng cung cấp các Chương trình đó.

        11. Loại trừ

Người dùng đồng ý loại trừ và giữ cho JPS Fashions Việt Nam (và nhân viên, giám đốc, nhà cung cấp, công ty con, công ty liên doanh và đối tác hợp pháp) khỏi mọi khiếu nại hoặc yêu cầu. Bao gồm các chi phí luật sư hợp lý, từ và chống lại mọi mất mác, tổn thất, thiệt hại và chi phí do vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài khoản thành viên của người dùng do bất cẩn hoặc thực hiện sai.

        12. Sử dụng website

JPS Fashions Việt Nam không bảo đảm hoặc tuyên bố rằng thông tin trên Website phù hợp để sử dụng trong bất kỳ khu vực tài phán nào (ngoài Việt Nam). Bằng cách truy cập Website, bạn đảm bảo và tuyên bố với JPS Fashions Việt Nam rằng bạn có quyền hợp pháp để làm như vậy và sử dụng thông tin có sẵn thông qua Website.

        13. Điều khoản chung

13.1 Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản và Điều kiện của Website này tạo thành hồ sơ duy nhất về thỏa thuận giữa bạn và JPS Fashions Việt Nam liên quan đến việc bạn sử dụng Website. Cả bạn và JPS Fashions Việt Nam đều không bị ràng buộc bởi bất kỳ tuyên bố, bảo hành hay lời hứa nào được thể hiện hay ngụ ý trong tài liệu này. Trừ khi có quy định cụ thể khác, các Điều khoản và Điều kiện của Website này sẽ bỏ qua và thay thế tất cả các cam kết, nhiệm vụ hoặc tuyên bố trước đó, dù bằng văn bản hoặc bằng lời, giữa bạn và JPS Fashions Việt Nam đối với việc bạn sử dụng Website.

13.2 Thay đổi. JPS Fashions Việt Nam vào bất cứ lúc nào cũng có thể sửa đổi bất kỳ Điều khoản và Điều kiện, chính sách hoặc thông báo liên quan. Bạn thừa nhận rằng vào từng lần truy cập Website, bạn sẽ bị ràng buộc với phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện có liên quan ("phiên bản hiện tại") và, trừ khi được nêu trong phiên bản hiện tại, tất cả các phiên bản trước sẽ được thay thế bởi Phiên bản hiện tại. Bạn có trách nhiệm xem xét phiên bản hiện tại mỗi lần bạn truy cập Website.

13.3 Xung đột. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào xuất hiện giữa các Điều khoản và Điều kiện của Trang web này với bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách hoặc thông báo liên quan nào khác, các điều khoản và điều kiện, chính sách hoặc thông báo có liên quan cụ thể đến từng phần hoặc đơn vị của Webiste sẽ được ưu tiên đối với việc bạn sử dụng phần hoặc đơn vị có liên quan đó của Website.

13.4 Miễn trừ. Không có sự ưu ái hoặc gia hạn thời gian mà việc bạn hoặc JPS Fashions Việt Nam cấp cho bên còn lại sẽ cấu thành sự từ bỏ hoặc, theo luật hoặc bằng cách khác, giới hạn bất kỳ quyền hiện có hoặc trong tương lai ủa người cấp quyền trong điều khoản này, trừ trường hợp hoặc mức độ mà người cấp đã ký một văn bản rõ ràng từ bỏ hoặc giới hạn các quyền đó.

13.5 Nhượng lại. JPS Fashions Việt Nam sẽ có quyền nhượng lại, chuyển nhượng và ủy thác tất cả hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo bất kỳ Điều khoản và Điều kiện, chính sách và thông báo liên quan nào cho bất kỳ bên thứ ba khác.

13.6 Sự phân biệt. Tất cả các quy định của bất kỳ Điều khoản và điều kiện, chính sách và thông báo có liên quan nào, bất kể cách thức mà chúng được nhóm lại với nhau hoặc liên kết về mặt ngữ pháp, có thể phân biệt với nhau. Bất kỳ quy định nào về các điều khoản và điều kiện, chính sách và thông báo có liên quan, trở nên không thể thực thi được trong bất kỳ khu vực tài phán nào, do vô hiệu, hết hiệu lực, bất hợp pháp hoặc vì bất kỳ lý do gì, sẽ chỉ trong phạm vi đó và trong phạm vi không thể thực hiện được, các quy định còn lại của bất kỳ Điều khoản và Điều kiện, chính sách và thông báo khác sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

13.7 Luật áp dụng. Bất kỳ Điều khoản và Điều kiện, chính sách và thông báo có liện quan sẽ được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật của Việt Nam mà không gây ảnh hưởng đến bất kỳ quy tắc xung đột pháp luật nào. Bạn đồng thuận với phán quyết của Toàn án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam đối với bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan đến Website, hoặc bất kỳ Điều khoản và Điều kiện, chính sách và thông báo có liên quan hoặc bất kỳ vấn đề có liên quan.

13.8 Ý kiến ​​hay thắc mắc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến ​​hoặc quan tâm phát sinh từ Website, các chính sách bảo mật hoặc bất kỳ Điều khoản và Điều kiện, chính sách và thông báo có liên quan hoặc cách thức mà chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

        14. Chấm dứt

Những Điều khoản và Điều kiện được áp dụng đối với bạn dựa trên việc ban truy cập vào Website và / hoặc hoàn thành việc đăng ký hoặc quá trình mua sắm. Những Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ trong số đó, có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt bởi JPS Fashions Việt Nam mà không cần báo vào bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do nào. Các quy định liên quan đến Bản quyền và Thương hiệu, Tuyên bố từ chối, Khiếu nại, Giới hạn trách nhiệm, Bồi thường, Pháp luật áp dụng, Trọng tài và Điều khoản chung, sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi chấm dứt.

        15. Hủy và trả

Đơn đặt hàng có thể hủy nếu sản phẩm chưa được giao. Khi sản phẩm đã được gửi đến tài khoản người dùng thì không còn được phép hủy. Việc trả lại sau đó sẽ được xử lý theo từng trường hợp. Trong khả năng, chúng tôi sẽ làm những gì có thể để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Trừ khi vấn đề phát sinh đối với việc mua sắm, chúng tôi không thể hoàn lại tiền.

        16. Tín dụng

Các Chương trình Tín dụng và Phần thưởng Giới thiệu và các lợi ích của nó được cung cấp theo quyết định của JPS Fashions Việt Nam. JPS Fashions Việt Nam có quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, các dịch vụ được cung cấp, bao gồm các cấp điểm, toàn bộ hoặc một phần vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của mình, có hoặc không thông báo trước cho các thành viên. JPS Fashions Việt Nam có thể, trong số những thứ khác, rút, giới hạn hoặc sửa đổi; tăng và giảm tín dụng cần thiết cho bất kỳ Ưu đãi đặc biệt nào liên quan đến Chương trình tín dụng và Phần thưởng giới thiệu. Khi trở thành thành viên của lynvn.com, bạn đồng ý rằng Chương trình Tín dụng và Phần thưởng giới thiệu sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự sửa đổi hoặc ngừng cung cấp các Chương trình đó.

        17. Bảo mật

Đối với dịch vụ Giao hàng, chúng tôi nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ của mình là giữ bí mật thông tin của khách hàng. Ngoài trách nhiệm bảo mật cho khách hàng, chúng tôi luôn luôn tuân thủ pháp luật trong việc thu thập, duy trì và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng. Cụ thể, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc sau, được lưu lại hợp lý là đã được khách hàng đồng ý:

17.1 Thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng sẽ dành cho các mục đích liên quan đến việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc các dịch vụ liên quan;

17.2 Tất cả các bước thực tế sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân là chính xác và sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết hoặc sẽ bị hủy theo thời gian lưu giữ nội bộ của chúng tôi;

17.3 Dữ liệu cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc được sử dụng tại thời điểm thu thập hoặc các mục đích liên quan trực tiếp;

17.4 Dữ liệu cá nhân sẽ được bảo vệ chống lại việc truy cập, xử lý hoặc xóa trái phép hoặc vô ý;

17.5 Khách hàng có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ và yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa của khách hàng sẽ được xử lý theo quy định.

Câu hỏi về Điều khoản dịch vụ vui lòng gửi cho chúng tôi tại ccvn@jpsfashions.com

TERMS & CONDITIONS

  1. Introduction

These are the terms and conditions of our agreement which apply to all purchases of products by you from www.lynaroundvn.com, operated by Jaspal Group including subsidiaries and affiliates provide you, its Services (herein after referred as “Website”) under the following conditions. Please read the following terms carefully. If you do not agree to the following Terms & Conditions you may not enter or use this Website. If you continue to browse and use this Website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy governs Jaspal and its use by you in relation to this Website.

       2. Information and Product Description

While every effort is made to update the information contained on this Website, neither Jaspal nor any third party or data or content provider make any representations or warranties, whether express, implied in law or residual, as to the sequence, accuracy, completeness or reliability of information, opinions, any pricing information, research information, data and/or content contained on the Website (including but not limited to any information which may be provided by any third party or data or content providers) and shall not be bound in any manner by any information contained on the Website.

Jaspal reserves the right at any time to change or discontinue without notice, any aspect or feature of this Website. No information shall be construed as advice and information is offered for information purposes only and is not intended for trading purposes. You and your company rely on the information contained on this Website at your own risk. If you find an error or omission at this site, please let us know.

       3. Trademarks and Copyright

The trade marks, names, logos and service marks (collectively "trademarks") displayed on this Website are all registered and unregistered trademarks of Jaspal. Nothing contained on this Website should be construed as granting any license or right to use any trade mark without the prior written permission of Jaspal.

       4. External Links

External links may be provided for your convenience, but they are beyond the control of lynvn.com and no representation is made as to their content. Use or reliance on any external links and the content thereon provided is at your own risk. When visiting external links you must refer to the terms and conditions of use for that external Website. No hypertext links shall be created from any Website controlled by you or otherwise to this Website without the express prior written permission of Jaspal. Please contact us if you would like to link to this Website or would like to request a link to your Website.

       5. Public Forums and User Submissions

Jaspal is not responsible for any material submitted to the public areas by you (which include bulletin boards, hosted pages, chat rooms, or any other public area found on the Website. Any material (whether submitted by you or any other user) is not endorsed, reviewed or approved by Jaspal. We reserve the right to remove any material submitted or posted by you in the public areas, without notice to you, if it becomes aware and determines, in its sole and absolute discretion that you are or there is the likelihood that you may, including but not limited to

5.1 defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the rights of other users or any third parties;

5.2 publish, post, distribute or disseminate any defamatory, obscene, indecent or unlawful material or information;

5.3 post or upload files that contain viruses, corrupted files or any other similar software or programs that may damage the operation of Jaspal and/or a third party computer system and/or network;

5.4 violate any copyright, trade mark, other applicable Thailand or international laws or intellectual property rights of Jaspal or any other third party;

5.5 submit content containing marketing or promotional material which is intended to solicit business.

       6. Membership

Jaspal Website is not available to users under the age of 18, outside the demographic target, or to any members previously banned by Jaspal. Users are allowed only one active account. Breeching these conditions could result in account termination.

Jaspal on occasion will offer its members promotions. In connection with these promotions, any user that receives Rewards (prizes, credits, gift cards, coupons or other benefits) from Jaspal through the use of multiple accounts, email addresses, falsified information or fraudulent conduct, shall forfeit any Rewards gained through such activity and may be liable for civil and/or criminal penalties by law.

By using the Jaspal Website, you acknowledge that you are of legal age to form a binding contract and are not a person barred from receiving services under the laws of the Thailand or other applicable jurisdiction. You agree to provide true and accurate information about yourself when requested by Jaspal Website. If you provide any information that is untrue, inaccurate, or incomplete, Jaspal has the right to suspend or terminate your account and refuse future use of its services. You are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password, and accept all responsible for activities that occur under your account.

      7. Cancellation Due To Errors

Jaspal has the right to cancel an order at anytime due to typographical or unforeseen errors that results in the product(s) on the site being listed inaccurately (having the wrong price or descriptions etc.). In the event a cancellation occurs and payment for the order has been received, Jaspal shall issue a full refund for the product in the amount in question.

       8. Specific Use

You further agree not to use the Website to send or post any message or material that is unlawful, harassing, defamatory, abusive, indecent, threatening, harmful, vulgar, obscene, sexually orientated, racially offensive, profane, pornographic or violates any applicable law and you hereby indemnify Jaspal against any loss, liability, damage or expense of whatever nature which Jaspal or any third party may suffer which is caused by or attributable to, whether directly or indirectly, your use of the Website to send or post any such message or material.

       9. Warranties

Jaspal makes no warranties, representations, statements or guarantees (whether express, implied in law or residual) regarding the Website, the information contained on the Website, you or your company's personal information or material and information transmitted over our system.

        10. Disclaimer

Jaspal shall not be responsible for and disclaims all liability for any loss, liability, damage (whether direct, indirect or consequential), personal injury or expense of any nature whatsoever which may be suffered by you or any third party (including your company). Along with result of or which may be attributable, directly or indirectly, to your access and use of the Website, any information contained on the Website, you or your company's personal information or material and information transmitted over our system. In particular, neither Jaspal nor any third party or data or content provider shall be liable in any way to you or to any other person, firm or corporation whatsoever for any loss, liability, damage (whether direct or consequential), personal injury or expense of any nature whatsoever arising from any delays, inaccuracies, errors in, or omission of any share price information or the transmission thereof, or for any actions taken in reliance thereon or occasioned thereby or by reason of non-performance or interruption, or termination thereof.

The lynvn.com Referral Credits and Rewards Programs and its benefits are offered at the discretion of Jaspal. Jaspal has the right to modify or discontinue, temporarily or permanently, the services offered, including the point levels, in whole or in part for any reason, at its sole discretion, with or without prior notice to its members. Jaspal may, among other things, withdraw, limit, or modify; increase and decrease the credits required for any Special Offer related to the Referral Credits and Rewards Programs. By becoming a member of lynvn.com, you agree that the lynvn.com Referral Credits and Rewards Programs will not be liable to you or any third-party for any modification or discontinuance of such Programs.

        11. Indemnity

User agrees to indemnify and not hold Jaspal (and its employees, directors, suppliers, subsidiaries, joint ventures, and legal partners) from any claim or demand. Including reasonable attorneys’ fees, from and against all losses, expenses, damages and costs resulting from any violation of these terms and conditions or any activity related to user’s membership account due negligent or wrongful conduct.

        12. Use of the Website

Jaspal does not make any warranty or representation that information on the Website is appropriate for use in any jurisdiction (other than Kingdom of Thailand). By accessing the Website, you warrant and represent to Jaspal that you are legally entitled to do so and to make use of information made available via the Website.

        13. General

13.1 Entire Agreement . These Website terms and conditions constitute the sole record of the agreement between you and Jaspal in relation to your use of the Website. Neither you nor Jaspal shall be bound by any expressed or implied representation, warranty, or promise not recorded herein. Unless otherwise specifically stated, these Website terms and conditions supersede and replace all prior commitments, undertakings or representations, whether written or oral, between you and Jaspal in respect of your use of the Website.

13.2 Alteration. Jaspal may at any time modify any relevant terms and conditions, policies or notices. You acknowledge that by visiting the Website from time to time, you shall become bound to the current version of the relevant terms and conditions (the "current version") and, unless stated in the current version, all previous versions shall be superseded by the current version. You shall be responsible for reviewing the current version each time you visit the Website.

13.3 Conflict . Where any conflict or contradiction appears between the provisions of these Website terms and conditions and any other relevant terms and conditions, policies or notices, the other relevant terms and conditions, policies or notices which relate specifically to a particular section or module of the Website shall prevail in respect of your use of the relevant section or module of the Website.

13.4 Waiver . No indulgence or extension of time which either you or Jaspal may grant to the other will constitute a waiver of or, whether by law or otherwise, limit any of the existing or future rights of the grantor in terms hereof, save in the event or to the extent that the grantor has signed a written document expressly waiving or limiting such rights.

13.5 Cession. Jaspal shall be entitled to cede, assign and delegate all or any of its rights and obligations in terms of any relevant terms and conditions, policies and notices to any third party.

13.6 Severability. All provisions of any relevant terms and conditions, policies and notices are, notwithstanding the manner in which they have been grouped together or linked grammatically, severable from each other. Any provision of any relevant terms and conditions, policies and notices, which is or becomes unenforceable in any jurisdiction, whether due to void, invalidity, illegality, unlawfulness or for any reason whatever, shall, in such jurisdiction only and only to the extent that it is so unenforceable, be treated as pro non-scripto and the remaining provisions of any relevant terms and conditions, policies and notices shall remain in full force and effect.

13.7 Applicable laws. Any relevant terms and conditions, policies and notices shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand without giving effect to any principles of conflict of law. You hereby consent to the exclusive jurisdiction of the High Court of Thailand in respect of any disputes arising in connection with the Website, or any relevant terms and conditions, policies and notices or any matter related to or in connection therewith.

13.8 Comments or Questions . If you have any questions, comments or concerns arising from the Website, the privacy policy or any other relevant terms and conditions, policies and notices or the way in which we are handling your personal information please contact us.

        14. Termination

These terms and conditions are applicable to you upon your accessing the Website and/or completing the registration or shopping process. These terms and conditions, or any of them, may be modified or terminated by Jaspal without notice at any time for any reason. The provisions relating to Copyrights and Trademarks, Disclaimer, Claims, Limitation of Liability, Indemnification, Applicable Laws, Arbitration and General, shall survive any termination.

        15. Cancellations and Returns

Orders can be cancelled if their products have not yet be delivered. Once products are delivered to the users account, they are no longer permitted to cancel. Any returns after that are handled on a case-by-case basis. Within reason, we will do what we can to ensure customer satisfaction. Unless there is something wrong with the purchase, we are generally unable to offer refunds.

        16. Credits

The Referral Credits and Rewards Programs and its benefits are offered at the discretion of Jaspal. Jaspal has the right to modify or discontinue, temporarily or permanently, the services offered, including the point levels, in whole or in part for any reason, at its sole discretion, with or without prior notice to its members. Jaspal may, among other things, withdraw, limit, or modify; increase and decrease the credits required for any Special Offer related to the Referral Credits and Rewards Programs. By becoming a member of lynvn.com, you agree that the Referral Credits and Rewards Programs will not be liable to you or any third-party for any modification or discontinuance of such Programs.

        17. Privacy

For Delivery service, we are fully aware of our duty to keep all customers' information confidential. In addition to our duty of confidentiality to customers, we shall at all times fully observe the Personal Data (Privacy) Ordinance ("the Ordinance") in collecting, maintaining and using the personal data of customers. In particular, we observe the following principles, save otherwise appropriately agreed by the customers:

17.1 Collection of personal data from customers shall be for purposes relating to the provision of logistics services or related services;

17.2 All practical steps will be taken to ensure that personal data are accurate and will not be kept longer than necessary or will be destroyed in accordance with our internal retention period;

17.3 Personal data will not be used for any purposes other than the data that were to be used at the time of collection or purposes directly related thereto

17.4 Personal data will be protected against unauthorized or accidental access, processing or erasure;

17.5 Customers shall have the right for correction of their personal data held by us and that customers' request for access or correction will be dealt with in accordance with the Ordinance.

 

Questions about the Terms of Service should be sent to us at ccvn@jpsfashions.com

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn