Miễn phí giao hàng với đơn từ 1.190.000 VND

Terms and Conditions - Promotion

Điều kiện áp dụng

 • Chương trình áp dụng từ 01.05.2024 - 31.05.2024
 • Áp dụng duy nhất khi mua online tại https://lynaroundvn.com
 • Không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác
 • Không áp dụng đổi trả cho các sản phẩm giảm giá

  Terms and Conditions

  • Promotion is valid only on 1st May 2024 to 31st May 2024
  • The promotion is available for purchases made online at https://lynaroundvn.com
  • Returns and exchanges are subject to Lyn Around's standard return policy.
  • Lyn Around reserves the right to modify or cancel the promotion at any time without prior notice.
  • In case of any disputes, the decision of Lyn Around shall be final and binding.

   Back to Promotion

   Bạn tìm kiếm gì?

   Giỏ hàng của bạn