Miễn phí giao hàng với đơn từ 1.190.000 VND

test-tc-27nov

Điều kiện áp dụng

  • Giảm 50% một số sản phẩm tại https://lynaroundvn.com
  • Miễn phí giao hàng với đơn từ 1.190.000 VND (giá sau giảm)
  • Không áp dụng đồng thời với cái CTKM khác.
  • Hàng khuyến mãi không áp dụng đổi trả.

Terms & Conditions

  • Enjoy discount 50% off selected items at https://lynaroundvn.com
  • Free delivery when when purchasing with a minimum 1,199,000 VND [After discount]
  • Promotions cannot be combined with other discounts.
  • The provided discount codes cannot be used alongside other discount codes, delivery fee discounts, promotions, or My Card discounts.
  • Promotional items are non-exchangeable and non-returnable. Please review the item's condition before making a purchase. This offer is exclusively for website subscribers.

Back to EOS

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn