Miễn phí giao hàng với đơn từ 1.190.000 VND

women-tc

Điều kiện áp dụng

- Giảm 20% (Một số sản phẩm) tại lynaroundvn.com và các cửa hàng Lyn Around
- Áp dụng từ 04.03.2022 đến 08.03.2022
- Không áp dụng cùng lúc chương trình khuyến mãi khác
- Các sản phẩm giảm giá không áp dụng đổi trả

Terms and conditions

-20% off on selected items at lynaroundvn.com and Lyn Around Stores
-The promotion is from 04.03.2022 – 08.03.2022
-Promotions cannot be combined with other discounts
-All sale and promotional-priced items are non-returnable

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn