Miễn phí giao hàng với đơn từ 1.190.000 VND

FOOTWEARS

Điều kiện áp dụng

  • Giảm giá 20% một số sản phẩm
  • Chương trình áp dụng tại cửa hàng và website https://lynaroundvn.com/collections/thankyou23
  • Chương trình diễn ra từ 18.05.23 - 31.05.23
  • Không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác và My Card
  • Sản phẩm giảm giá không áp dụng đổi trả, vui lòng kiểm tra trước khi thanh toán
Showing: 5 Results
Glitty
Regular price 2.244.200₫ 400.000₫
Ceghan Shoes
Regular price 2.244.200₫ 400.000₫
Allie Shoes
Regular price 2.244.200₫ 400.000₫
Ginnie Shoes
Regular price 2.342.200₫ 468.440₫
Gatsby Shoes
Regular price 2.538.200₫ 507.640₫

What are you looking for?

Your cart